تفاوت ریسوگراف و دستگاه کپی

تفاوت ریسوگراف و دستگاه کپی

دستگاه ریسوگراف و دستگاه کپی دو نمونه از پرکاربردترین چاپگرها در صنعت چاپ هستند. هر کدام از این دستگاه ها خروجی قابل قبولی دارند ولی نحوه استفاده و همچنین کیفیت و سرعت چاپ در هر دو دستگاه، یکسان نیست. با تمام شباهت هایی که دیده می شود تفاوتی هایی بین عملکرد دو دستگاه نیز وجود …

تفاوت ریسوگراف و دستگاه کپی ادامه »